Durub-ı Emsal

Bundan akdem Hıfzî nam şair-i mahirin durub-ı emsalinden nazmen

ve cem’ ve tertibine muvaffak olduğu risale-i matbuası her ne kadar müfid ise de

fakat elsinede istimali veçhile tertibinde daha ziyade letafet

ve bahusus etfale göre mütalaasında sühulet bulunacağından

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
MAYIS SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al