Elhân-I Şitâ

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaib eyleyen bir kuş

gibi kar

Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar…

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,

Ey kebûterlerin neşîdeleri,

O baharın bu işte ferdâsı:

Kapladı bir derin sükûta yeri

karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!

İstanbul’a yılın ilk kar’ı düştüğünde gazetelerin birinci sayfasında Cenap Şehabettin’in “Elhan-ı Şita” isimli şiiri yayımlanırmış. Biz de bu vesile ile 2017’nin ilk ayı ve kış mevsimi olmak hasebiyle bu şiiri dergimizin sayfalarına taşıdık. Kelimeleri de verdik ki o dönemin lisanıyla haşir neşir olalım ve kelimelerin kapısından girerek yazıda kastedilen manayı anlamaya çalışalım.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
OCAK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al