Dirilişimiz Mübarek Olsun

Yeni bir seneye merhaba diyoruz. Dört seneyi geride bıraktık. Kusur ve hatalarımız oldu ise affınızı istirham ediyoruz. Yarın için ise, hayır dualarınızı bekliyoruz.

Gündem hızlı ve sık değişse de değişmeyecek olanları ve değişmemesi gerekenleri korumak bizlerin vazifesidir. Bunlardan birisi de Osmanlıcaya sahip çıkmaktır. Kendisini ve kendine ait olanı keşfedecek insanımız ve gençlerimizin önünü açmaktır. Artık şunu çok iyi biliyoruz ki “geçmişi olmayanın geleceği de olmaz”.

Topyekûn varlık değerlerimize sahip çıkmak durumunda kaldığımız bugünlerde, kendimizi iyi tanımak ve tanımlamak önemli olacaktır. Dost ve düşmanı anlamak açısından ehemmiyeti haizdir. Belki en önemlisi de biz diyebilmektir ki, bu da nazarların kendimize, tarihimize, kültürümüze, imanımıza dönmesiyle mümkündür.

İşte burada yapılan ve yapılacak çeşitli çalışmalarla birlikte Osmanlıca kolay ve etkili bir yol olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Bu noktada destekleriniz hep yanımızda ve önemli oldu; bundan sonra da durum farklı olmayacaktır.

Bu sene güzel yeni çalışmalarla beraber, önemli bir çalışma Ertuğrul ekidir. Ertuğrul ekini genişleterek ve nihayetinde çocuklarımızın da Osmanlıca öğrenmeye erken dönemde başlamasına imkân tanıyacak bir formata getiriyoruz. Ve dirilişin ateşini evlerimizden, kendimizden başlatıyoruz.

Osman Gazinin vasiyeti bizim başlangıcımız olsun:

“Adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüste Allah’ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!”

OCAK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al