Kamus Olmadan Olmaz

Şemseddîn Sâmî’nin Kamus-ı Türkî’deki “İfâde-i Merâm” başlıklı mukaddemesinden

Lügat kitabı bir lisanın hızânesi (hazînesi) hükmündedir. Lisan kelimelerden mürekkeptir, ki bu kelimeler dahi, her lisanın kendine mahsus birtakım kavaide tevfikan, tasrif ve terkib edilerek, insanın ifâde-i merâm etmesine yararlar. İmdi lisanın sermayesi kelimelerle kavaid-i sarfiyye ve nahviyyesinden ibarettir.

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
KASIM SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al