Çözüm: 37. Sayı, Sayfa: 33

oed37-eylul2016-sayfa33