Çözüm: 32. Sayı, Sayfa: 40

OED_S32 (Nisan 2016)_cs3.indd