Çözüm: 16. Sayı, Sayfa: 33

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerledi-ğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağıdaki met-ni Osmanlı Türkçesi/Kur’an harᤀeri ile yazmanızı istiyoruz.