Mevlid

Kelime olarak doğum, ıstılah olarak ise Hz. Peygamberʹin doğumu anlamına gelen bu kelime, Hz. Peygamberʹin doğumu vesilesiyle yazılan manzum ve mensur eserler için de kullanılmıştır. Miladi 571 Rebiülevvelʹinin 12. gecesi olarak kabul edilen mevlid hususunda ilk eseri (Kitâbüʹt-Tenvîr fî Mevlidiʹs-Sirâciʹl-Münîr) İbn-i Dihye,..

 

 

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓
NİSAN SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al