Arşiv Metinleri İçin Gerekli Bazı Bilgiler

Başlıklar:

  • Arapça ve Farsça Sayılar
  • Sıra Sayıları
  • Kesir Sayıları

[ot-gallery url=”http://www.osmanlicadergi.com/2015/gallery/temmuz-2013-sayimiz/”]