Tekrar: Hatırlayalım…

İlk dersleri hatırlatıcı ufak dersler ve alıştırmalar. Konular:

  • Osmanlıca’da Okutucu Harfler
  • Ekler
  • Kelimeler Arapça/Farsaça, Cümleler Türkçe
  • Arapça Kelimelerin İmlası
  • Asli ve Zaid Harfler
  • Sülasi Mücerred Masdarlar

[ot-gallery url=”http://www.osmanlicadergi.com/2015/gallery/devami-nisan-2013-sayisinda/”]