Osmanlıca Hakkında Kim, ne dedi?

Osmanlı Türkçesi öğrenmek, tarihimizle, köklerimizle irtibat açısından önemli olduğu gibi, bu kültür ve irfan hazinesine girmek,
düşünce ve tefekkür dünyamız açısından da son derece ehemmiyetlidir. Osmanlı dönemi Türkçesi, günümüz Türkçesiyle kıyaslanamayacak kadar zengin kelime ve kavramları ihtiva etmektedir.

Fakat asıl karşılaştığımız ve izalesinde de bir hayli zorlandığımız husus, ilkokuldan itibaren eski harflerle okumanın zorluğu, bu harflerin ilerlemeye mani olduğu, Osmanlı Devleti’nin bu sebeple geri kaldığı vs propagandalarıyla yetiştirilmiş ve bu ön yargı ile üniversiteye gelmiş olan öğrencilerin düşüncelerini değiştirmektir.

Bu sebeple ilk derslerimiz bu ön yargıyı yıkmak için çabalamakla geçiyor.

 

OCAK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al