Harflerin başta, ortada ve sondaki hâlleri

Harfler başta, ortada ve sonda kullanılışlarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bunlara ait örnekler gösterilecektir. Bazı harfler yapı itibariyle birbirlerine benzerler, sadece nokta farkı vardır. O harf, noktasından fark edilir.

Mesela: ( ب پ ت ث ). Bundan dolayı buraya harflerin hepsini değil de yapı itibariyle birbirine benzeyenlerin birini aldık. Örneklerde beraber kullandıklarımız da oldu.

 

 

OCAK SAYIMIZ
Bu Sayıyı Satın Al